top of page

 Nakladatelství 

Vydavatelství Concept 42​

Vydavatelství Concept 42 svým zaměřením vyplňuje prázdný prostor mezi tradičními vydavateli a poskytovateli služeb „self publishing“ (vydávání knížek za vlastní peníze)

 

V současnosti se nakladatelství začalo zaměřovat výhradně na environmentální témata. Zajímají nás autoři, kteří se zaobírají tematikou odpadů předcházení jejich vzniku. Zajímá nás upcyklace, remanufacturing, reuse. Zajímají nás zkušenosti s provozováním podniků a firem, které nějakým způsobem využívají bezobalový přístup nebo alternativní materiálové zdroje. Zajímá nás tematika ochrany půdy, škodlivosti developerské výstavby. A samozřejmě příroda a její ochrana všeobecně.

Jsme schopni vydat jak klasickou knihu, tak i knihu elektronickou a zajistit celostátní distribuci.

To znamená, že již nevydáváme beletrii. Jistě, nikdy neříkej nikdy, ale cíleně již autory beletrie nevyhledáváme.

Logo Kosmas

Jak to funguje? 

Neposílejte celé rukopisy. Nikdo je číst nebude. Pošlete synopsi. Takovou prezentaci toho, co nabízíte. Dejte si na ni záležet. Vaši sysnopsi si někdo přečte a bude k ní mít pár dotazů a chytrých poznámek. Nebo bude s díky odmítnuta. Pokud toto ustojíte, budeme po vás chtít rukopis. Většinou platí, že pokud se rozhodneme spolupracovat, bude vás zřejmě čekat série úprav. Pokud i to přečkáte, začneme se bavit o autorské smlouvě. To je několikastránkový dokument, který si pro změnu budete muset přečíst vy. A v případě, že se nezhroutíte, na poslední stránce jej podepíšete. Smlouva je standardní a je nezbytná z důvodů autorského práva a vyjasnění si některých skutečností, které, kdyby se včas nevyjasnily, by mohly vést k oboustrannému rozčarování. Následuje obálka, jazykové korektury. Honorář? Minimální. Většinou podíl z prodejů.

Naše tištěné knihy světem šíří firma Kosmas. Elektronické knihy pak všichni zásadní distributoři e-knih. 

bottom of page