top of page

JAN JANOUŠEK

Photographer and Cyanotypist

Jan Janoušek signatura
Česká verze

JAN JANOUŠEK (*1967)

Je žákem Prof. Jana Šmoka, Ing. Josefa Krůse a Jana Schlemmera.

 

Fotografie zpracovávám osobitou technikou, která začíná už při pořizování záběru. Využívám dlouhých expozic bez opěry, nízkou světelnost nebo mastné filtry. Pozitiv pak dále ručně zpracovávám pomocí různých fotografických technik, kdy se mění původní obraz i struktura suspenze (citlivá vrstva s halogeny). Reakcí danných látek, světelných zdrojů a mechanickým zásahem dochází k narušení halogenu stříbra a tím pádem ke změně obrazu, které se často projeví různým zabarvením.
Každá moje fotografie je originál! 

Anglická verze

JAN JANOUŠEK (*1967)

Student of Prof. Jan Šmok, Ing. Josef Krůs and Jan Schlemmer.

I use a distinctive technique that starts already with taking a photo. I use hand free long exposures. Low luminosity, or oily filters.
A pure hand work follows. I use various development techniques that change the original picture, and its structure. With help of various chemical reactions, light sources, and mechanical treatments the structure of the print gets changed, which influences the look, and feel of the final work.
Each one of my photos is an original.

Německá verze

JAN JANOUŠEK (*1967)

Schüler des Prof. Jan Šmok, Ing. Josef Krůs und Jan Schlemmer.

Fotos verarbeite ich mit einer einzigartigen Technik, die gerade bei dem ersten Schuss anfängt. Ich verwende lange Belichtungen ohne Stütze, niedrige Lichtstärke oder Ölfilter. Das Positiv verarbeite ich weiter manuell bei Hilfe verschiedenen fotographischen Technik, wo bei sich das Originalbild und die Struktur der Suspension verändert (die sensitive Schicht und die Halogene). Durch Reaktion kommt es zur Störung der Silberhalogene und somit zur Erhaltung eines veränderten Bildes, meistens Farblich.

Jede meiner Fotographien ist ein Original.

About

1995  TGM’s Theatre Žižkov 

1995  British Royal Hall London

1996  Kladno Castle 

1996 OKD Vltavská 

1997  Rock Club Rakovník

1998  Lucerna Praha 

1999  Akropolis Palace Praha

2011 Monmarter, Praha 

2011  Černá kočka Café

2012 Volvox Globator, Praha

2020 Art Space Řetízek, Praha

VÝSTAVY  EXHIBITIONS
bottom of page