top of page
Partie Porazenych.jpg

PARTIE PORAŽENÝCH

PŘÍBĚH ZLA, KTERÝ SE ZHMOTNIL V INKOUSTU TÉTO KNIHY

PARTIE_PORAZENYCH_okno.jpg

Od chvíle, kdy se vaše mysl otevře natolik, že obsahy nezjeveného světa skrz vás začnou proudit nezadržitelným tempem inspirace, nezbude vám nic jiného, než se chopit pera a dát život příběhům, o jejichž existenci jste předtím mohli jen pochybovat. Mé psaní není pro mě ničím jiným nežli projevem podstaty, která dříme v každém z nás, a tlaku, kterému jsem nemohl déle odolávat. Rád zůstávám otevřený tam, kde obsahy nabývají smysluplných a snad i čtivých forem.   

Karel Smejkal, autor

Obálka knihy Partie poražených, Karel Smejkal
Kosmas_logo

Stvořil jsem příběh zla, které se zhmotnilo v inkoustu písma této knihy!


Partie poražených se hraje jen na černých políčkách šachovnice života. A každý její tah není ničím jiným než dalším krokem k porážce všech zúčastněných. Každý dobrý úmysl hlavního hrdiny je v případě této partie jen dalším kamenem, kterým se pomalu, ale jistě dláždí cesta do samotných pekel. Jak zastavit zlo, jehož jste součástí? Jak odvrátit neodvratitelné, které jsme způsobili? Jak pochopit nepochopitelné a dojít konce cesty, na jejímž začátku stojí nevědomé ubližování, vlastní lhostejnost i konejšivé iluze a na konci pak sebepoznání, a obojí si ospravedlnit?
Debut Karla Smejkala je tím druhem vyprávění, které se čte jedním dechem a ze kterého často naskakuje husí kůže. Čím více se čtenář blíží ke konci celého příběhu, tím více se obává, co jeho i hlavního hrdinu Daniela na konci této partie čeká.

Věnováno rodičům, kterým válka vzala jejich děti, a všem dětem,
které ani láska jejich rodičů nedokázala ochránit.

bottom of page