top of page

Co je to synopse? 

Jedna z mnoha pouček říká:

Synopse je redukovaný text, který podává zhuštěný a zestručněný obsah literárního díla s cílem zjednodušit a urychlit přístup k obsahu díla. Budiž tedy.

 

Lidé si mnohdy pletou synopsi s anotací. Zatímco synopse je určena pro vydavatele nebo producenty, anotace je určena pro čtenáře a diváky. Vydavateli posíláte synopsi. To proto, aby nemusel číst celý rukopis a přesto se dozvěděl, co v něm je. 

 

 Jak mám napsat synopsi? 

 

Nejčastější chybou je to, že se autor snaží v synopsi obsáhnout úplně vše. Místo synopse tak vlastně vznikne zkrácená verze rukopisu. Začněte tím, že obsah zkusíte popsat jedním slovem. „Tenhle příběh je o [...].“ Zamilovaný příběh najednou nebude o lásce, detektivka o zločinu. Pokud tohle absolutní zjednodušení zvládnete, soustřeďte se při psaní synopse na význam tohoto slova. V principu lze synopsi rozdělit na tyto části:

O čem rukopis je. Pokuste se shrnout obsah do několika vět. Čím méně vět, tím lépe. Ideální je jedna věta. Pokud to dokážete, máte hned i podtitul.

Popište v krátkosti děj. Odprostěte se od detailů, soustřeďte se na dějovou linku a základní momenty. Pamatujte, že ten, kdo bude synopsi číst, vám neuvidí do hlavy. Proto zjednodušujte. Strukturujte. Pokud se v popisu děje ztratíte, je pravděpodobně s vašim rukopisem něco v nepořádku. Obvykle se takto zestručněný děj knížky vejde na jednu stranu A4.

Dejte si se synopsí práci, kterou si zaslouží. Budete-li mít v ruce kvalitně zpracovanou synopsi, bude se Vám s nakladateli lépe jednat.

Dotaz? Napište na e-mail SEM.

Upozornění: zasláním synopse nevzniká autorovi žádný nárok na publikování jeho díla, odměnu, ani další spolupráci.

bottom of page